Modularne meteorološke stanice

MODULARNE METEOROLOŠKE STANICE

  • višenamenske meteo stanice bez održavanjaproizvođača EMS Brno
  • modularni koncept zasnovan na montaži različitih kompleta senzora u skladu sa vašim potrebama
  • podaci koji se čuvaju i vizuelizuju u EMScloud web aplikaciji
  • veliki broj opcija dizajna mernih stanica
  • bazirane na dataloggeru N2N 3PL – digitalni SDI-12 komunikacionom protokolu olakšava jednostavno povezivanje senzora

Datalogger i senzori

  • Modularni delovi stanice datalogger GreyBox N2N 3PL prikuplja podatke u SDI-12 senzorskoj mreži
  • tri odvojeno napajana SDI-12 porta spremna za solarno napajanje
  • interna olovna baterija
  • ugrađen GPRS modem
  • mogućnost povezivanja raznih SDI-12 senzora

 

Pozovite nas

Za dodatne informacije pišite nam

Slični proizvodi

MEGRA d.o.o.
Adresa: Jovana Popovića 23, 11000 Beograd
Kontakt: telefonom 011/397-05-09, 398-69-02, 398-18-27 ili preko email formulara

ISO 9001