Nivus i Maxx

Water Workshop Novi Sad 2016

Dvadeseti (jubilarni) po redu Water Workshop, pod nazivom "KVALITET VODA" održan je od 21-23. septembra 2016. godine na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu.

Ciljevi ovog kursa bili su upoznavanje ciljnih grupa sa pravnim okvirom i specifičnim zahtevima sadržanim u njima (Pravilnik o načinu i uslovima za merenje količine i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda i sadržini izveštaja o izvršenim merenjima (Sl. glasnik RS, 33/2016) i Uredba o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS, 67/11, 48/12, 1/2016)).

U okviru Water Workshopa izvedena je vežba: Uzorkovanje otpadnih voda i merenje protoka u skladu sa novim pravilnikom o načinu i uslovima za merenje količine i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda i sadržini izveštaja o izvršenim merenjima (Sl. glasnik RS, 33/2016), gde su predstavljeni automatski uzorkivač firme Maxx i merač protoka firme Nivus, čiji smo ovlašćeni zastupnici.

10
11
12
13
16
17
14