ostalo

Merenje količine padavina - Kišomeri

Pronamic Pro

Minikin ERi kišomer set sa Pronamic Pro kišomerom 200 cm2 i osloncem i IrDA/USB kablom za prenos podataka
Minikin ERi je dataloger koji registruje stvarno vreme kašnjenja, a ne broj impulsa u određenom vremenskom interval.
Osnovne karakteristike :
- Registrator događaja ‘Minikin ERi’
- Kišomer ‘Pronamic Professional’
- Registruje vreme prelivne posude
- Bežični pristup podacima
- Postojana memorija podataka
- Čvrsta vodozaptivena konstrukcija
- Dugotrajna (Li-ion) baterija
- Napredni Windows® softver sadrži osnovnu statistiku, regresionu analizu i proračune
  koje programira korisnik.

BROŠURA

Opciono: GPRS prenos podataka, solarni panel, preuzimanje podataka sa EMS clouda

Tripod 1
EMS METEO 1
MetOne
EMS METEO 4