ostalo

Meteorološka stanica WS-GP2

GP2 Doms edit for website Copy

Nova meteorološka stanica WS‐GP2 je idealna za istraživačke primene i monitoring životne sredine.
Bazirana je na logeru i kontroleru GP2 širokih mogućnosti, korisniku osigurava optimalnu konfiguraciju senzora, mogućnosti napajanja i komunikacije.
- Samostalno registrovanje vremena na udaljenim i izloženim mestima
- Širok izbor senzora
- Komunikacija putem GPRS modema
- Jedinstvene odlike za eksperimente sa registrovanjem i kontrolom GP2 Data

Senzori
Standardna stanica WS‐GP2 sadrži senzore za merenje kiše, solarnog zračenja, brzine i pravca
vetra, temperature zemljišta, relativne vlažnosti i temperature vazduha.

BROŠURA

 

Naa
WS GP2 3
Portable Weather Station Gp 1 500x500
Estacion Meteorologica Automatica De Sistema Avanzado