Skip to main content

Novo ! Burkle uzorkivači za jednokratnu upotrebu

LaboPlast® │ SteriPlast® │ DispoSampler
  • Za jednokratnu upotrebu
  • Proizvedeni i pakovani u čistoj sobi klase 7 (10.000)
  • FDA odobrenje
  • Opciono: sterilizacija gama zracima

DispoSampler   Blue   Kutlača

 

DispoSampler - jednokratni uzorkivači / za postizanje najviših standarda prilikom uzorkovanja

Burkle jednokratni uzorkivači – Disposampler – su namenjeni za uzimanje uzoraka tečnosti, viskoznih medijuma, praškastih materija i granulata. Ovim uzorkivačima se mogu uzimati ciljani uzorci, uzorci u više slojeva, po poprečnom preseku, kao i veoma male a i velike količine uzorka.

Čišćenje klasičnih uzorkivača je zahtevan i vrlo često komplikovan posao kada radite sa zamašćenim, adhezivnim i toksičnim supstancama. Ponekad je čak i nemoguće
Ovim načinom uzorkovanja se eliminiše mogućnost kontaminacije uzorka
Metod čišćenja se ne mora validovati od strane sertifikacionih kuća
Ušteda novca i vremena

Pozovite nas

Za dodatne informacije pišite nam

Slični proizvodi