Prenosni uređaj za merenje protoka PCM F

PCM F 2

Merenja protoka otpadnih voda je postala zakonska obaveza za sve operatere koji ispuštaju otpadne vode u prijemnik ili javnu kanalizaciju.
Prenosivi uređaj PCM F služi za privremeno merenje protoka otpadnih voda u otvorenim kanalima kao što su sistemi za prikupljanje otpadnih voda, sistemima za atmosferske vode kombinovani sa kanalizacionim vodama. Ovaj uređaj daje visoko precizne podatke o nivou i brzini protoka.

Prednosti:

 • Višestruko merenje nivoa
 • Najsavremenija inteligentna
 • Doppler tehnologija
 • U senzor ugrađena visoko precizna Hastelloy® dijafragma za pritisak
 • Memorisanje podataka merenja i parametara na priključnoj kompakt
  fleš-kartici(memeorija do 128 MB)
 • Dugo trajanje baterije zahvaljujući optimizovanoj štednji energije u
  procesu rada
 • Razni periferni priključci
 • Merenja bez izmena površina poprečnih preseka u postojećem
  profilu.
 • Lako instaliranje senzora pomoću podesivog sistema za fiksiranje
 • kompatibilan je sa automatskim uzorkivačem firme Maxx čiji smo distributeri (više o tome možete pročitiati ovde)

BROŠURA