Skip to main content

NOVO ! Prenosni merač protoka NivuFlow Stick

Jednostavno i precizno merenje protoka površinskih vodnih u skladu sa ISO 748:2021.

NivuFlov Stick omogućava pouzdano i praktično merenje protoka u rekama, potocima i kanalima. Kompaktni sistem se lako može transportovati u bilo koje vozilo i spreman je za upotrebu u roku od nekoliko sekundi. Pogodan za rad preko pametnog telefona ili tableta čini merenja jednostavnim i intuitivnim. Sistem ne sadrži habajuće delove i ne zahteva održavanje. Sve komponente su optimizovane po težini i kompaktno pričvršćene za držač, što rukovanje u vodi čini lakim i bezbednim. Sačuvani podaci se mogu očitati direktno na licu mesta preko VLAN-a. Prethodna merenja se mogu učitati i vizuelizovati. Odstupanja u kvalitetu merenja signalizira sistem i indikacija kvaliteta se uvek čuva u podacima. Sistem je jedinstven širom sveta po jednostavnosti rada i brzini kojom se merenje može izvršiti.

 • Potpuna detekcija profila
 • Metod obračuna protoka prema
 • ISO 748:2021: Metoda srednjeg preseka
 • Integrisano hidrostatičko merenje nivoa
 • Potpuno automatski proračun zapremine pražnjenja
 • VLAN komunikacija
 • Rad zasnovan na pretraživaču preko pametnog telefona/tableta/laptop-a
 • Nije potreban dodatni softver
 • Memorija za 1400 merenja pražnjenja
 • Polje za beleške sa 300 znakova
 • Samodijagnostika senzora i kvalitet merenja

Princip merenja
Brzina protoka se meri ultrazvučnim principom unakrsne korelacije. Zahvaljujući ovoj tehnologiji, senzor može da meri brzine na različitim dubinama vode sa visokom rezolucijom. Ovo donosi veliku prednost u pogledu merenja vremena kao i tačnijeg određivanja krive brzine protoka. Naši senzori za unakrsnu korelaciju opremljeni su ćelijom za merenje pritiska za pouzdano merenje nivoa. Čestice prisutne u medijumu se skeniraju ultrazvučnim impulsima i čuvaju kao eho obrazac. Dalja skeniranja se odvijaju u opsegu milisekundi. Položaj čestica se određuje kroz vreme prolaska ultrazvuka. Poređenje signala sa vremenskim kašnjenjem omogućava da se izračuna brzina protoka. Ovo rezultira profilom brzina protoka od dna ka površini. NivuFlov Stick radi veoma precizno i koristi ultrazvučni princip unakrsne korelacije.

 BROŠURA

 

Pozovite nas

Za dodatne informacije pišite nam

Slični proizvodi