SAM-1

sam 1

SAM-1 pametni aquametar pretvara vaš pametni telefon ili tablet u moćan i jednostavan merač pH, redoks potencijala, električne provodljivosti i temperature.
Jednostavno povežite SAM-1 i pametni senzor preko audio ulaza vašeg pametnog telefona ili tableta i spremni ste za merenje.
Uređaj automatski prepoznaje tip senzora i podatke o kalibraciji. Brzo i jednostavno snimite podatke o merenjima kao što su datum, vreme, GPS koordinate sa vašim nazivima lokacija i komentarima. Merenja koja ste obavili u laboratoriji ili na terenu možete odmah poslati putem emaila. Merenja možete sačuvati ili emailom proslediti u vidu tabela. Dodatni senzori će biti podržani u budućnosti.

Prednosti SAM-1 aquametra:

 • Besplatna SAM-1 aplikacija za Apple i Android uređaje
 • Precizna i tačna merenja
 • Očitavanja sa GPS podacima, vremenom i komentarima
 • Pametni senzori pojednostavljuju kalibraciju
 • Automatsko prepoznavanje senzora
 • Slanje podataka putem emaila
 • Eksportovanje podataka u obliku .csv fajla

Primene:

 • Monitoring životne sredine
 • Kontrola kvaliteta
 • Ispitivanje kvaliteta vode bazena
 • Poljoprivreda/Hortikultura
 • Kontrola kvaliteta voda i otpadnih voda
 • Obrazovanje
 

Brošura

Video