Skip to main content

Fluoroprobe III - fluorimetar za analizu hlorofila algi

bbe FluoroProbe je visoko osetljivi fluorometar za analizu hlorofila sa određivanjem klase algi. Brzo i pouzdano određuje koncentraciju hlorofila do dubine od 100 m (opcionalno 1000 m).Dobijeni podaci mogu biti prikazani u realnom vremenu na računaru ili sačuvani u sondi za naknadnu analizu.

Pored određivanja sadržaja hlorofila, sonda detektuje i prisustvo algi i dodeljuje ih različitim spektralnim klasama algi (plavo-zelene alge / cijanobakterije, zelene alge, dijatomeje / dinoflagelati / hrisofiti, kriptofiti). To omogućava instrumentu da analizira pojavu i distribuciju algi na lokaciji bez potrebe za laboratorijom.
Moguće smetnje zbog prisustva CDOM su eliminisane integrisanim CDOM korekcionim faktorom. Merenje hlorofila in vivo može biti pod uticajem čestičnih materija u vodnom telu. Stoga je korekcija bitna kada je zamućenost previsoka. bbe FluoroProbe sa opcionim senzorom za transmisiju obezbeđuje automatsku korekciju zamućenosti koristeći najnoviji bbe ++ softverski paket. Korekcija zamućenosti FluoroProbe čini određivanje hlorofila još pouzdanijim.
Instrument se može koristiti I u laboratoriji kao laboratorijski fluorimetar uz dodatne adaptere.

Prednosti FluoroProbe

- određivanje zelenih algi, plavo-zelenih algi (cijanobakterija), dijatomeja i kriptofita
- do 4 merenja u sekundi
- korekcija žutih materija i kompenzacija smetnji od strane UV-LED
- korekcija zamućenosti
- smanjuje broj potrebnih mikroskopskih laboratorijskih ispitivanja
- interne punjive baterije
- interni datalogger
- PC softver za analizu podataka
- opcije: senzor pritiska

Primena:
- monitoringa životne sredine
- sistem ranog upozorenja za cvetanje algi u limnološkim i morskim vodnim putevima
- monitoring vode za kupanje plavo-zelenih algi (cijanobakterija)
- monitoring vode za piće (toksičnih) plavo-zelenih algi
- pre upozorenja na pojavu otrovnih algi (npr. toksini cijanobakterija)
- detekcija hlorofila i drugih pigmenata kao što su fikocijanin i fikoeritrin, fukoksantin i peridinin
- monitoring akvakulture, oceanografska istraživanja
- monitoring brana
- ispitivanja u limnologiji
- naučno-istraživački rad

Film

 


  

 

 

 

  

Download

Pozovite nas

Za dodatne informacije pišite nam

Slični proizvodi