Skip to main content

NOVO ! SCUBA multiparametarski uređaj za monitoring kvaliteta vode

SCUBA sonde za kvalitet vode su pogodne za različite primene. Mogu se koristiti za merenje i profilisanje, ili kao logeri, za dugoročni monitoring. Povežite ih sa telemetrijskim stanicama za kontinuirano praćenje u realnom vremenu i omogućite da vaši podaci o kvalitetu vode budu dostupni u svakom trenutku. Scuba sonde mogu da komuniciraju preko RS-232, SDI-12 ili Modbus-a.

Sve SCUBA sonde za kvalitet vode imaju antikorozivna kućišta i senzore, robusne konektore namenjene za primenu u vodi i dodatne opcije protiv obrastanja (bakarne gaze). Veće sonde imaju centralni brisač. LED indikatori na svakj sondi daju važne dijagnostičke informacije. Proizvođačka garancija za svaku sondu je 3 godine. Vaša sonda može imati različite opcije prikaza, preko direktne, Bluetooth ili telemetrijske veze. Sve sonde se mogu povezati sa našim modemima (GDT Multiple ili Prime Plus). Intuitivan upravljački softver, dostupan za Windows, iOS i Android je uključeno bez dodatnih troškova uz svaku sondu. U okviru ponuđenog paketa dobijate sve što vam je potrebno za merenje parametara vode.

 Zašto odabrati SCUBA sonde za kvalitet vode
- 3 godine garancije na sonde (odnosi se na sve sonde, osim na ISE elektrode)
- Dug životni vek senzora
- Prilagodljiv za merenje parametara koji su vam potrebni
- Niski troškovi održavanja
- Velika interna memorija datalogera za nekoliko nedelja/meseci
- Automatsko snimanje podataka o internoj kalibraciji i indikacija zdravlja senzora
- Kalibracija je laka i brza

 BROŠURA

 Konfiguracija senzora

Svaka SCUBA sonda ima:
- Antikorozivno kućište
- TLED indikatori statusa na svakom senzoru koji pružaju važne dijagnostičke informacije
- Robusni pomorski pregradni konektori
- Direktna, Bluetooth ili telemetrijska veza
- Softver prilagođen korisniku i intuitivan za iOS, Android i Windows

Niski troškovi održavanja
Scuba sonde imaju niske troškove održavanja, delimično zato što je referentni senzor odvojen, što smanjuje potrebu za potrošnim materijalom. Opciona bakarna gaza i brisač u većim Scuba sondama takođe pomažu u smanjenju učestanosti za neophodno održavanje. U zavisnosti od kvaliteta vode u koju se nalazi, Scuba može da funkcioniše sa intervalima održavanja od najmanje mesec dana ili čak i duže.

Zašto meriti na terenu, a ne u laboratoriji

Čuvanje i transport uzoraka vode u bocama može promeniti pH (kiselost), EC (električnu provodljivost) i O2 (rastvoren kiseonik) uzorka, što dovodi do netačnih rezultata. Pumpanje uzoraka do površine i skladištenje u boci može povećati nivo kiseonika, dok taloženje hidroksida utiče na EC. Analiza na terenu je stoga u većini slučajeva poželjnija.

SCUBA TRIMETER

SCUBA 50

SCUBA 65

SCUBA 75

SCUBA 90

SCUBA 105

Pozovite nas

Za dodatne informacije pišite nam

Slični proizvodi