Multiparametar AP-2000

 

 


Set AP-2000 Vam nudi napredni paket za monitoring vode koji ima mogućnost da meri do 12 parametara.

Sonde za Multiparametar AP-2000
To su sonde koje vam daju mogućnost izbora! Osnovna sonda je opremljena standardnim parametrima i daje vam 3 jednostavna izbora da sondu prilagodite svojim potrebama. Sonda dolazi sa 1 utičnicom za ISE i 1 optičku elektrodu plus imate opciju da dodate senzor dubine vode! Sonde se isporučuju sa praznim priključcima u portovima za elektrode. Jednostavno ih odvrnete i dodate vaše ekstra elektrode.

Standardni Parametri
pH, Temperatura, EC, ORP, TDS, Salinitet, SSG, optički rastvoreni kiseonik (DO), mutnoća.

Vaši izbori:
1. Da li želite da merite dubinu vode?
2. Koju od ponuđenih 5 ISE elektroda želite da koristite?
3. Koju od ponuđenih 7 optičkih elektroda želite da koristite ?

ISE Elektrode:                                              Optičke elektrode:
Amonijak & Amonijum jon                                  Mutnoća
Hloridi                                                             Plavo-Zelene alge
Fluoridi                                                            Hlorofil
Nitrati                                                              Rhodamin
Kalcijum                                                          Fluorescencin
                                                                       Refinisano ulje

Ostale varijante multiparametra: 

AP-700 i AP-800

AP-5000

AP-7000

Prednosti multiparametra

• Ergonomski dizajn lepo leži u ruci, sa gumenim dihtungom za dodatni zahvat u vlažnom stanju
• IP-67 kućište
• Osvetljeni displej; prikaz svih merenih parametara; kretanje levo-desno
• Velika gumena tastatura
• Robusni, metalni konektori daju ekstremnu trajnost tamo gde je ona najpotrebnija
• Napajanje sa 5 standardnih baterija tipa ‘AA’
• Veoma jednostavan za korišćenje; jednostavan sistem menija
• Ugrađeni GPS prijemnik radi određivanja lokacije svakog seta merenja preko mapa Google Earth
• Ugrađeni senzor pritiska za kompenzaciju atmosferskog pritiska
• Kalibracija pH u 3 tačke na pH 4.00, 7.00 i 10.00
• Registrovanje podataka na dodir dugmeta, samo pritisak na tipku M+ za pamćenje punog seta podataka uključujući sve parametre, GPS podatke i podatke kalibracije
• Prikaz zapamćenih podataka uključujući podatke o kalibraciji

Galerija

 

185701 Probe Hand Free
800w Img 3092
Aquaprobe AP7000 2
Index
185701 Meter Probe
AquaRead1
IMG 3161
IMG 3226