Diver

Diver svi

Diver® - logeri za merenje nivoa vode su najčešće korišćeni instrumenti za automatsko merenje i registraciju nivoa podzemnih voda, temperature i el. provodljivosti.
Pouzdanost
Senzori pritiska, temperature, provodljivosti, kao i dataloger i baterija su hermetički zatvoreni u kućište od nerđajućeg čelika ili keramike. To osigurava da Diver bude manje osetljiv na vlagu ili spoljašnje električne uticaje (Faradej kavez). Diver se može jednostavno instalirati u pijezometar kačenjem na čeličnu žicu ili kabl. Instalirani uređaj se nalazi ispod nivoa zemlje, što smanjuje rizik od vandalizma. Diver automatski meriti nivo vode i temperaturu i čuvati podatke u internoj memoriji. Ugrađena baterija ima životni vek od oko 8-10 godina.
Programiranje
Za programiranje Divera, bilo na terenu ili u kancelariji, je potrebno nekoliko sekundi. Jednostavno unesite lokaciju, (buduće) početno vreme, učestalost merenja i izaberite fiksnu frekvenciju merenja, fiksnu podešavanje ili frekvenciju koja se odnosi na događaj.

Prednosti Divera:
- sve u jednom uređaju pametni loger za merenje nivoa
- Nema mehaničkih delova, nema habanja
- Nema cevčice za odušak pa plavljenje uređaja nije problem
- baroDiver kompenzuje pritisak vazduha
- Opseg merenja od 5 do 100 metara!
- Podaci se mogu preuzeti na licu mesta ili telemetrijom
- Softver omogućava lako unos i izvoz podataka
- Idealan za bunare, pijezometre, a može se koristiti i u otvorenim vodama
- Vek baterije do 10 godina

Tipovi:
TD-Diver
Baro-Diver
Micro-Diver
Cera-Diver
CTD-Diver

BROŠURA

Brošura TD-Diver