Skip to main content

02_Peristaltička pumpa

Peristaltička pumpa 2

Peristaltička pumpa je specijalno razvijena za ispumpavanje i terensko uzorkovanje vode sa maksimalne dubine od 10 metara. Uzorkovanu fluid dolazi u kontakt samo sa crevom tako da se jednostavnom izmenom creva, mogu uzorkovati i različite vrste otpadnih voda.

Prednosti:

 • Najviši kvalitet uzorka – tečnost je u kontaktu samo sa crevom
 • Laka za postavljanje i rad
 • Nezavistan rad na terenu - sopstveni izvor napajanja
 • Široka primena – mogućnost uzorkovanja raznih vrsta otpadnih voda jednostavnom izmenom creva
 • Pumpa 100 – 2300 ml/min, dakle i za ispiranje i za uzorkovanje
 • Perfektan pritisak za primenu in-lajn filtera od 0.45 mikrona
 • Preporučeno(standardizirano) u nekoliko država za sva uzorkovanja do dubine od 6 metara

Opcije:

Peristaltička pumpa STANDARD

 • Rotacija pumpe u oba smera.
 • Memorisanje dve brzine pumpanja.
 • Priključenje dve pumpe od 12V (na primer Gigant) čime se dubina uzorkovanja povećava na oko 20 m. Brzina rada ovih pumpi se tada regiliše preko peristaltičke.
 • Priključenje spoljne baterije od 12 V (na primer akumulatora automobila) u slučaju dužeg rada.
 • Izaberite je:
  Ako želite poznatu, isprobanu i dokazanu peristaltičku pumpu sa najširim mogućnostima primene, ako želite uzorak i sa dubine veće od 12 metara i uzorkovanje koje može trajati i više sati.

Peristaltička pumpa KOMPAKT

 • Rotacija samo u jednom smeru
 • Bez funkcije memorisanja brzine pumpanja
 • Nema priključaka za dodatne pumpe
 • Napajanje samo iz unutrašnje baterije
  Izaberite je:
  Ako ste zadovoljni jednostavnom i funkcionalnom verzijom, ako ne uzorkujete često i sa dubine veće od 12 metara, ako vam je dovoljno 4,5 sati sopstvenog napajanja.

Brošura 

Pozovite nas

Za dodatne informacije pišite nam

Slični proizvodi